Lithuania

UAB „DOVISTA“ įgyvendina projektą „UAB „DOVISTA“ darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas“, Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-02-0002, finansuojamą iš Europos socialinio fondo (projekto biudžetas – 498.487,63 €, skirtas finansavimas – 249.243,81 €).

Projekto tikslas – didinti UAB „DOVISTA“ darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus; išspręsti kvalifikuotos darbo jėgos trūkumo problemą organizuojant vidinius mokymus ir įmonės darbuotojams suteikiant specifines žinias ir įgūdžius, reikalingus tiesioginio darbo atlikimui. Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui.

Sėkmingai įgyvendintas projektas prisidės prie įmonėje dirbančių žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos kėlimo. Numatoma, jog projekto metu įgytos žinios bei kompetencijos bus perduodamos kitiems bendradarbiams bei naujam personalui. Įvertinus kvalifikacijos kėlimo naudą, bus plėtojama mokymosi visą gyvenimą idėja: profesinių įgūdžių kėlimas padės pagrindą ilgalaikių personalo vystymo planų rengimui.